Erfaringskompetanse

– Brukere er likestilte partnere i design, levering og evaluering av tjenestene. «Ingenting om oss, uten oss».

– Samskaping er på individnivå et verktøy for å lage en behandlingsplan sammen.

– Ekspertise fra folk med erfaringskompetanse (erfaringskonsulenter, likepersoner og medarbeidere med brukererfaring – MBere) er en helt nødvendig del av psykisk helsearbeid.

– Andre fagfolk kan bruke sine erfaringer som verktøy i deres hjelp til folk med psykisk uhelse.

– Brukere er partnere når det kommer til design og evaluering av tjenester, per retningslinjer.

Symbolet vi bruker her er fra japansk pottekunst – Kintsukuroi. Her reparerer de knuste kopper og kar med gull, slik at det blir mer verd enn det var før. Egenerfaringen har blitt til gull.

Bli medlem

Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år. Honnør/student betaler kr 440,-.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året – fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon
Jeg tegner medlemskap som
Jeg er abonnent på Tidsskrift for psykisk helsearbeid