VIRKSOMME TJENESTER

– Effektiv intervensjon er et viktig verktøy innen lokalbasert psykisk helsetjenester for å støtte brukeres recovery.

– Psykisk helsearbeid sin oppgave er å gi et helsetilbud basert på evidens, men som også tar konteksten i betraktning.

– Effektiviteten av intervensjon defineres av vitenskapelig evidens, så vel som: å være tydelig definert, at brukerens mål reflekteres, langvarig, positivt utfall, rimelige kostnader, tilpasningsdyktighet i forhold til varierte grupperinger i samfunnet og sannsynlighet for at det kan gjennomføres.

– Evidensbasert medisin og recovery er ikke motsetninger og kan sammenlignes med olje og eddik; for forskjellige elementer som kan kombineres på en god måte, og sammen bli noe bra.

– Anbefalte intervensjoner for å reduserende symptomer er psykofarmakologi, kognitiv atferdsterapi og motivasjonsrettede intervjuer.

– Et godt psykisk helsetilbud inkluderer somatisk helsesjekk og hjelp til å slutte å røyke.

– Folk deltar i stadig større grad i nettbaserte samfunn (e-communities). Derfor anbefaler vi å samhandle med våre brukere gjennom digital intervensjon i forhold til e-helse og tar i bruk digitale hjelpemidler.

– Vi anbefaler intervensjoner med formål om å bedre sosial fungering, individuell jobbstøtte (IPS) og bolig (Housing First). Generelt støttes sosial inkludering best gjennom «Place first, then Train»-metoden, samt praktisk læring.

Bli medlem

Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år. Honnør/student betaler kr 440,-.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året – fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon
Jeg tegner medlemskap som
Jeg er abonnent på Tidsskrift for psykisk helsearbeid