Folkehelse

  • Vi jobber for å bedre helsen til alle innbyggerne i lokalmiljøet. Dette inkluderer eksisterende personer som trenger behandling, men som er vanskelige å engasjere og mulige fremtidige personer med behov for hjelp.
  • Å sette søkelys på psykisk helse i lokalsamfunnet handler ikke bare om behandling og støtte av de med psykiske helseutfordringer, men også om forebygging og styrking av god psykisk helse i befolkningen. For å få dette til er det viktig å bekjempe diskriminering og redusere stigma knyttet til psykisk uhelse.
  • Lokalbaserte psykiske helsetjenester jobber i tverrfaglige team i godt definerte regioner. Størrelsen på regionene avhenger av lokal demografi, forekomsten av psykiske helseutfordringer og ressursene til psykiske helsetjenester. Dette er ofte en vurdering mellom fordelene ved å ha små regioner og nødvendigheten av ha nok ressurser til å bygge tverrfaglige team.
  • Konseptet med lokalbaserte psykiske helsetjenester ble utviklet for å behandle personer med alvorlige og vedvarende psykiske helseutfordringer, men brukes til å hjelpe alle med psykiske helseutfordringer i befolkningen.
  • Psykisk helse er et folkehelsespørsmål (det er relevant for mange innbyggere i en befolkning). Det gjør det nødvendig at de psykiske helsetjenestene arbeider recoveryorientert og er til stede i lokalsamfunnet.
  • Å nå ut til personer som det er vanskelig å komme i kontakt med er en av hovedoppgavene i lokalbaserte psykiske helseteam.

Bli medlem

Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år. Honnør/student betaler kr 440,-.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året – fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon
Jeg tegner medlemskap som
Jeg er abonnent på Tidsskrift for psykisk helsearbeid