Recovery

– Recovery er brukerens reise, og fagpersonens rolle er å gi støtte og ikke være til hinder i brukerens prosess.

– Selv i de mest alvorlige tilfeller av psykisk uhelse er det mulighet for recovery.

– Vi fokuserer på recovery av helse, sosial funksjon og personlig identitet.

– Vi beskriver 10 måter å støtte recovery på. Den aller viktigste er å tilby håp.

– Recoveryorientert hjelp fokuserer på brukernes sterke sider/egenskaper, og sørger for at tilgjengelige ressurser (uansett hvor lite eller mye dette måtte være) orienteres rundt brukerens behov

Bli medlem

Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år. Honnør/student betaler kr 440,-.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året – fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon
Jeg tegner medlemskap som
Jeg er abonnent på Tidsskrift for psykisk helsearbeid