Velkommen til Norsk Forening
for Psykisk Helsearbeid

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid (NFPH) ble stiftet i 2009, og er en organisasjon for alle med interesse for psykisk helsearbeid. NFPH går inn for å likestille erfaringskompetanse og formell fagkompetanse, og er åpen for fagpersoner innen psykisk helse, personer med bruker- eller pårørendeerfaring eller med kombinasjon av disse formene for kompetanse. Andre interesserte er også velkomne som medlemmer.

Våre nyeste artikler

Rapport fra idédugnad

Den 1. april ble det avholdt en idédugnad om psykisk helsearbeid. Her deltok styret i NFPH, sammen med noen av medlemmene våre, representanter fra brukerorganisasjonene

Les videre »

Bli medlem

Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år. Honnør/student betaler kr 440,-.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året – fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon
Jeg tegner medlemskap som
Jeg er abonnent på Tidsskrift for psykisk helsearbeid