Velkommen til årets skuddårsseminar:

 

Demokratiske rettigheter for mennesker med psykososiale utfordringer – hva, hvordan og hvem?


Som vanlig finner seminaret sted ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Papirbredden i Drammen, tirsdag 27. februar kl. 9.00 – 15.30.

Plenumsforedrag kl 09 – 12:

– Guri H Gabrielsen, Likestillings- og diskrimineringsombudet.
«Rett til selvbestemmelse, autonomi og full deltakelse i samfunnet».

– Mansoor Hussain, AUF Oslo, «Rus og psykisk helse i et ungdomsperspektiv».

– Knut I Bjørlykhaug, HSN, «Sosiale forskjeller»

– Oda Høilund, Psykisk helseteam, bydel Gamle Oslo. «Psykisk helse og stigma».

– Moses Deyegbe Kuvoame. «Sosialt arbeid med marginalisert etnisk minioritetsungdom i rusmiljøer».

Musikalske innslag ved Sober Tones, Grindestua i Asker.

Prisen til fremme av ytringsfriheten i psykisk helsevern for 2017 vil deles ut kl 1200 – 1230.

 
Det vil også bli workshops og plenumsdiskusjon.

Seminaret er gratis og åpent for alle. Høgskolen ligger en ti minutters spasertur fra Drammen togstasjon.

Vel møtt!

Legg igjen en kommentar

Bli medlem

Medlemskap i Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid koster kr 590,- pr år. Honnør/student betaler kr 440,-.

Abonnement på Tidsskrift for psykisk helsearbeid er inkludert i prisen. Du får da fire hefter i året – fulle av aktuelle tekster om psykisk helsearbeid.

Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon
Jeg tegner medlemskap som
Jeg er abonnent på Tidsskrift for psykisk helsearbeid